Klient:

Budromost-Starachowice Sp. z o.o. – budownictwo drogowe

Szczegóły dotacji:

Projekt: Opracowanie i wdrożenie nowej ekologicznej mieszanki bitumicznej

Dotacja: 6,9 mln zł

Program: 1.3.1 PO PW