Klient:

COGNOR SA – producent wyrobów hutniczych

Szczegóły dotacji:

Projekt: Opracowanie ekonomicznie i ekologicznie uzasadnionej technologii wytwarzania stali w elektrycznym piecu łukowym (EAF) w oparciu o recykling odpadów żelazonośnych (w tym zgorzeliny)

Dotacja: 7,4 mln zł

Program: 1.2 POIR (INNOSTAL)


Opracowanie nowej technologii głębokiej rafinacji stali w procesie obróbki pozapiecowej i odlewania w kadzi pośredniej umożliwiającej zwiększenie stopnia czystości stali

Dotacja: 6,3 mln zł

Program: 1.1.1 POIR (Szybka Ścieżka)