Klient:

Energetyka Solarna Ensol Sp. z o.o. – kolektory słoneczne, hybrydowe, fotowoltaika

Szczegóły dotacji:

Projekt: Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego kolektora wielkopowierzchniowego dla systemów magazynowania energii

Dotacja: 1,3 mln zł

Program: 3.2.2 PO IR (Kredyt na innowacje technologiczne)