Klient:

Splast Sp. z o.o. – przetwórstwo tworzyw sztucznych 

Szczegóły dotacji:

Projekt: Utworzenie centrum badawczo-rozwojowego

Dotacja: 11,3 mln zł

Program: 2.1 PO IR

Projekt: Opracowanie nowej technologii produkcji detali z materiałów polimerowych o zasadniczo ulepszonych właściwościach mechanicznych oraz wizualnych

Dotacja: 6,9 mln zł

Program: 1.1.1 POIR (Szybka Ścieżka)