Klient:

Progress Eco SA – producent sit przemysłowych

Szczegóły dotacji:

Projekt: Opracowanie technologii produkcji cienkich drutów profilowych ze stali trudno odkształcalnych o zawężonych tolerancjach wymiarowych i znaczącą poprawą jakości powierzchni z zastosowaniem do zgrzewania sit szczelinowych precyzyjnych o nowych własnościach w tym sit kryterialnych (dokładnych)

Dotacja: 5,8 mln zł

Program: 1.1.1 POIR (Szybka Ścieżka)