Klient:

TM Technologie Sp. z o.o. – producent oświetlenia awaryjnego

Szczegóły dotacji:

Projekt: Utworzenie centrum badawczo-rozwojowego

Dotacja: 1,9 mln zł

Program: 1.2.2 RPO WM